Redovisning

637px_reply_sedel_1

Med oss som er ekonomiavdelning får ni mer tid för familjen, mer tid för era kunder eller helt enkelt MER TID FÖR ANNAT.

  • Minimera pappershögarna – Låt oss ta hand om dem – Ställ posten direkt till oss
  • Attestera Era leverantörsfakturor direkt på webben
  • Låt oss sedan hjälpa Er med att skicka betalningarna och hålla koll på
    reskontran
  • Fakturera själva era kunder via PDF eller snigelpost
  • Vi kan sedan ta hand om Er kundreskontra och även
    hantera påminnelserna
  • Vill Ni ha hjälp med inkasso så samarbetar vi med Svensk Batalningskontroll/Collectorinkasso

Några av våra tjänster:

– Löpande bokföring
– Kundreskontrahantering
– Leverantörsreskontrahantering svenska och utländska betalningar
– Löne – och personaladministration
– Månadsbokslut
– Årsbokslut
– Årsredovisningar
– Deklarationer
– Skattekonsultationer för dig och ditt företag
– Generationsskiften
– Övriga konsultationer
– Resultatuppföljning
– Nyckeltalsanalys
– Budgetar m.m.

Hör av er till oss så berättar vi mer.

E-post: fritid@reply.se

Vad är redovisning?


KontorsbildRedovisning är en registrering, bokföring av ekonomiska händelser (affärshändelser) eller en förmögenhetsrapportering av tillgångars och skulders samlade värde.

Redovisningen består av två delar, dels en förmögenhetsrapportering som kan utläsas i balansrapporten och dels en resultatuppföljning som utläses i resultatrapporten.

Till redovisningen brukar man även koppla olika former av sidordnade redovisningar. Dessa kallas reskontror. I kundreskontran håller man reda på vilka kunder som fakturerats och om de har betalt. I leverantörsreskontran kontrolleras på motsvarande sätt att leverantörsskulder löpande registerars och betalas. I löneredovisningen håller man koll på till vem och hur mycket lön respektive skatt som har betalts. Slutligen så har man ett anläggningsregister där man håller reda på bolagets maskiner och inventarier. Deras anskaffningsvärden samt ackumulerade värdeminskningsavdrag.

För vem och varför?


KontorsbildI dag är redovisning ett sätt att kommunicera ekonomisk information från företaget/organisationen till företagsledningen och andra intressenter, såsom anställda, kunder, leverantörer, kreditgivare, stat och kommun m.fl.

Företagsledningen använder sig av olika nyckeltal och resultatmått för att ta ”pulsen” på sitt företag. Detta gör att man förhoppningsvis i rätt tid kan vidta mått och åtgärder beroende på vad nyckeltalen säger.

När det gäller anställda så kan det utgå bonus i olika former grundade på täckningsbidrag eller liknande.

Leverantörer och kreditgivare å sin sida vill kontrollera bolagets likviditet såväl som soliditet för att kontrollera företagets möjligheter att leva upp till sina betalningsåtaganden på kort och lång sikt.

Slutligen vill man ifrån stat och kommun få in ett beskattningsunderlag redovisat i form av en deklaration.