Instruktion Revisorer

Här loggar ni in på er egna krypterade uppkoppling mot Reply.
Här kan ni tryggt hämta alla era uppgifter som ni efterfrågar till bokslutet och revisionen.

Under Årsakt finns det olika mappar där ni antingen kan spara ner eller hämta hem underlag.

Bokslut – Här finns det två senaste årens bokslut att ladda ner.

Inlämning av material – Här sparar kunden ned allt material som vi efterfrågat till bokslutet.

Utlämning av material – Här sparar vi ned allt material som ni efterfrågat till bokslutet, inklusive SIE4-filer, kontoutdrag m.m.

Informationen i mapparna finns tillgängliga i två år, så ni får själva spara ner underlagen på lämplig plats.